७६/७७

विश्रामपुर गाउँपालिका

आज मिति २०७६/०५/२९ गतेका दिन विश्रामपुर गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाद्वारा आयोजित श्री ने.रा.मा.वि.मुसहर्वाको सामुदायिक विद्यालयमा श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार क्षेत्री ज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न कार्यक्रम गरी " सुनिश्चित बाल अधिकार ः समृद्ध नेपालको अ

Pages