सूचना तथा समाचार

बिश्रामपुर गाउँपालिका

उधमविकाश सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!

विश्रामपुर गाउँपालिका

आज मिति २०७७/०८/३० गतेका दिन ग्रामिण क्षेत्र तथा कृषिवन विकाश केन्द्र(RRAFDC) तथा यस विश्रामपुर गाउँपालिकाको सहजिकरनमा तयार पारिएको वाश-प्लान(WASH-PLAN) यस विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल राउत(पाल) ज्यू र विश्रामपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत ज्यूलाई हस्तनान्तरण गरिएको केह

मास्क वितरण कार्यक्रम

आज मिति २०७७/०८/१८ गतेका दिन बिधालयमा अध्यनरत छात्र / छात्राहरुको लागि मास्क, स्यानीटाइजर तथा थर्मल गण लगायतको सामग्रीहरु १० वटा बिधालयहरुमा वितरण कार्यक्रम विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल राउत (पाल), प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुनिल प्रसाद केशरी, शिक्षा शाखा प्रमुख महेश रिमाल, सम

Pages