बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

७९-८० 03/10/2023 - 13:19 PDF icon CamScanner 03-10-2023 13.07.pdf

बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा खोल्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

७९-८० 03/10/2023 - 13:17 PDF icon CamScanner 03-09-2023 14.03.pdf

विश्रामपुर गाउँपालिका

७९-८० 07/22/2022 - 13:33 PDF icon niti tatha bajet 2079-2080.pdf

सुचना

७५/७६ 12/09/2018 - 12:36 PDF icon विश्रामपुर गाउँपालिका बजेट ०७५-०७६ final 2075-05-10.pdf

सुचना सुचना सुचना

७५/७६ 08/01/2018 - 17:23

सुचना सुचना सुचना

७५/७६ 08/01/2018 - 17:21

आज मिति २०७५/०३/०८ गतेका दिन विश्रामपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा श्री गा.पा. अध्यक्ष अमिरीलाल राउत ज्यूको सभापतित्वमा हुदैको एक झलक ........

७५/७६ 06/24/2018 - 13:43

विश्रामपुर गाउँपालिकाको वडा न.२ बरैनियाको आगामी आ.व. २०७५/२०७६ को योजना छनौट कार्यक्रममा विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल पाल ज्यू को रोहबरमा योजना छनौट हुदै |

७५/७६ 06/19/2018 - 16:48

विश्रामपुर गाउँपालिकाको वडा न.३ मुश्हरवाको आगामी आ.व. २०७५/२०७६ को योजना छनौट कार्यक्रममा विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल पाल ज्यू को रोहबरमा योजना छनौट हुदै |

७५/७६ 06/19/2018 - 16:28