बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुचना

७५/७६ 12/09/2018 - 12:36 PDF icon विश्रामपुर गाउँपालिका बजेट ०७५-०७६ final 2075-05-10.pdf

सुचना सुचना सुचना

७५/७६ 08/01/2018 - 17:23

सुचना सुचना सुचना

७५/७६ 08/01/2018 - 17:21

आज मिति २०७५/०३/०८ गतेका दिन विश्रामपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा श्री गा.पा. अध्यक्ष अमिरीलाल राउत ज्यूको सभापतित्वमा हुदैको एक झलक ........

७५/७६ 06/24/2018 - 13:43

विश्रामपुर गाउँपालिकाको वडा न.२ बरैनियाको आगामी आ.व. २०७५/२०७६ को योजना छनौट कार्यक्रममा विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल पाल ज्यू को रोहबरमा योजना छनौट हुदै |

७५/७६ 06/19/2018 - 16:48

विश्रामपुर गाउँपालिकाको वडा न.३ मुश्हरवाको आगामी आ.व. २०७५/२०७६ को योजना छनौट कार्यक्रममा विश्रामपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री अमिरीलाल पाल ज्यू को रोहबरमा योजना छनौट हुदै |

७५/७६ 06/19/2018 - 16:28