ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक सरुवा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/18/2024 - 12:30 PDF icon दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक सरुवा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
विश्रामपुर गाउँपालिकाको योजना, कार्यक्रम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र फरफराक समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/07/2024 - 15:35 PDF icon Document 23.pdf
विश्रामपुर गाउँपालिकाको सहकारी बिधेयक २०७५ ७५/७६ 08/23/2023 - 12:34 PDF icon विश्रामपुर गाउँपालिकाकाे सहकारी बिधेयक २०७५.pdf
विश्रामपुर गाउँपालिकाको 'घ' वर्गको व्यवसाय ईजाजतपत्र कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 08/23/2023 - 12:32 PDF icon घ वर्गको व्यवसाय ईजाजतपत्र कार्यविधि २०७७.pdf
विश्रामपुर गाउँपालिका ७९-८० 09/23/2022 - 19:38 PDF icon विश्रामपुर गाउँपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७८.pdf
विश्रामपुर गाउँपालिका ७९-८० 09/22/2022 - 19:35 PDF icon karar karmachari karyabidhi.pdf
विश्रामपुर गाउँपालिका स्थानीयतह राजपत्र ७९-८० 09/22/2022 - 19:32 PDF icon sahayata karyabidhi.pdf
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना म्यानुअल २०७७ ७८/७९ 11/29/2020 - 15:04 PDF icon publication-1600691282600-b179b.pdf