सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित समपुरक अनुदान अन्तर्गत बिश्रामपुर गाउँपालिका वडा नं. २ को भरवलिया आश्नरमदेखि नहर सम्म नाला निर्माण कार्य गर्नको लागि ठेक्का नं. BSHRM/NCB/WORKS/01/080/081 आह्वन को सूचान नागरिक दैनिका पत्रिकाम प्रकाशित

८०/८१ 12/06/2023 - 19:25

यस बिश्रामपुर गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत टावरलाईट जडान कार्य गर्नको लागि मिति २०८०।०१।२७ गते नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित विधुतीय बोलपत्रको सूचना ।

७९-८० 05/10/2023 - 11:02

क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा टेकनिकल स्पेसिफिकेसन संगै राखिएको सम्बन्धी जानकारी

७९-८० 04/12/2023 - 10:47 PDF icon Tractor specification and suchana.pdf

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको "Construction of RCC Drain and Culvert along with River protection Works at Ward no. 3, South Musharwa, Bara" को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!! ( नागरिक दैनिकमा पत्रिकामा प्रकाशित )

७९-८० 02/21/2023 - 09:09

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको एक घर एक चापाकल कार्यक्रम जडानको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 02/03/2023 - 13:02

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय समपुरक अनुदान तर्फको "Construction of RCC Road and Drain Programme ( From the office of the rural municipality to Dumping site through 3 no. Ward office and Balirampur)" को लागि मिति २०७९/१०/२० गतेको online tender[e-bidding]

७९-८० 02/03/2023 - 08:30

माछाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७९-८० 01/31/2023 - 12:18

तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास केन्द्र सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७९-८० 01/31/2023 - 11:47 PDF icon CamScanner 01-30-2023 13.40.pdf

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको "Construction of RCC Drain and Culvert along with River protection Works at Ward no. 3, South Musharwa, Bara" को लागि मिति २०७९/०९/२५ गतेको online tender[e-bidding] सम्बन्धि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 01/09/2023 - 11:31 PDF icon suchna 9.pdf

विश्रामपुर गाउँपालिकाको एक घर एक चापाकल मिति २०७९/०९/१४ गतेको online tender[e-bidding] को सूचना ।

७९-८० 12/29/2022 - 08:59

Pages