सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको एक घर एक चापाकल कार्यक्रम जडानको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९-८० 02/03/2023 - 13:02

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय समपुरक अनुदान तर्फको "Construction of RCC Road and Drain Programme ( From the office of the rural municipality to Dumping site through 3 no. Ward office and Balirampur)" को लागि मिति २०७९/१०/२० गतेको online tender[e-bidding]

७९-८० 02/03/2023 - 08:30

माछाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७९-८० 01/31/2023 - 12:18

तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास केन्द्र सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७९-८० 01/31/2023 - 11:47 PDF icon CamScanner 01-30-2023 13.40.pdf

विश्रामपुर गाउँपालिकाको संघीय विशेष अनुदान तर्फको "Construction of RCC Drain and Culvert along with River protection Works at Ward no. 3, South Musharwa, Bara" को लागि मिति २०७९/०९/२५ गतेको online tender[e-bidding] सम्बन्धि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना ।

७९-८० 01/09/2023 - 11:31 PDF icon suchna 9.pdf

विश्रामपुर गाउँपालिकाको एक घर एक चापाकल मिति २०७९/०९/१४ गतेको online tender[e-bidding] को सूचना ।

७९-८० 12/29/2022 - 08:59

आर्थिक ऐन

७८/७९ 06/10/2022 - 13:09 PDF icon kar dastur (1).pdf

जेनेरेटर र ट्राकटर हाइड्रोलिक ट्रेलर सहितको टेण्डरको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 12/28/2021 - 15:16

bishrampur gaaupalikaamaa sadak bati jadan karya ko lagi suchna

७८/७९ 12/14/2021 - 12:35

Invitation for Sealed Quotaion Supply and Delivery of Generator And Supply and Delivery of Tractor with hydraulic trailer

७८/७९ 12/12/2021 - 13:51

Pages