आज मिती २०७६ माघ १५ गतेका दिन विश्रामपुर गा. पा. को वडा नं. -३ मा पर्ने विश्रामपुर स्वास्थ्य चौकीमा नि:श्ल्क आखा चेकजाच कार्यक्रमको उदघाटन विश्रामपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अमिरीलाल राउत (पाल) ज्यू द्धारा सु-सुम्पन्न भयो ।

आर्थिक वर्ष: