कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान निर्धारण सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: