मिति २०८०/०४/२९ गतेका दिन ना.प.से.प्रा पदको लिखित परिक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना |

आर्थिक वर्ष: