सूचना तथा समाचार

बिश्रामपुर गाउँपालिका

रोजगार सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना !!!

बिश्रामपुर गाउँपालिका

रोजगार सहायकको लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

विश्रामपुर गाउँपालिका

नि:शुल्क लोक सेवा/ नेपाल प्रहरी तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धमा सूचना !!!

विश्रामपुर गाउँपालिका

बिश्रामपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रसायनिक मल विक्रेता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना !!!

विश्रामपुर गाउँपालिका

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक सुची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

विश्रामपुर गाउँपालिका

पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना !!!

दस्तावेज: 

Pages